Van de Voorzitter: Oktober 2020

Beste leden,

 
Graag wil ik Ferry hartelijk bedanken voor het werk dat hij als voorzitter voor PaluZee heeft gedaan. Het bestuur en alle leden wil ik graag bedanken voor het warme welkom dat ik kreeg als nieuwe voorzitter van PaluZee.

Begin september is onze vereniging voor het eerst sinds de lockdown in maart weer bij elkaar geweest in Buytenhage. Uiteraard met inachtneming van alle voorzorgsmaatregelen, waardoor er maar een beperkt aantal leden aanwezig kon zijn. Voor de leden die er waren was het even wennen om zover uit elkaar te moeten blijven. Gelukkig maakte dit het sa-menzijn niet minder gezellig.

We hopen natuurlijk dat deze corona periode snel voorbij gaat, maar tot die tijd zullen we de risico’s zoveel mogelijk moeten vermijden. Onze vereniging telt jonge en oudere leden, die we niet willen verliezen. Sterker nog, we hopen als vereniging zelfs te kunnen groeien. We horen dat door het thuiszitten meer mensen een aquarium of terrarium hebben geno-men. Hopelijk wordt een aantal van deze mensen ook lid van PaluZee. Kent u ze, nodig ze dan vooral uit.

De huidige trends in aquaria zijn klein/micro en Aquascaping. Begrijpelijk, want die zijn heel mooi, goed te houden en nemen weinig plek in. Met een 7,5 watt pompje en led licht is dit moderne aquarium geen grote kostenpost. Maar de ruimte is natuurlijk wel heel beperkt. Dus goed opletten welke dieren en planten je dan kiest. Als ze te groot worden zit je met een probleem.

Onze vereniging is beroemd om de prachtige planten aquaria. Planten zijn vaak moeilijk om in een aquarium te laten floreren. Door het delen van kennis en kunde lukt het veel van onze leden met succes. Maar ook veel van onze leden hebben een biotoop of speciaal bak. Allemaal natuur waar specifieke kennis en spullen voor nodig zijn. Door het delen van erva-ringen helpen we elkaar om het zo goed mogelijk te doen.
 
Welke soorten kan je goed houden en welke juist niet? Als je het goed doet hebben je plan-ten en dieren een langer leven dan in het wild. Dan zijn ze zichtbaar gezond en krijg je vaak ook nakomelingen. Juist daar kan onze vereniging bij helpen. Onze leden weten bijna alles en helpen graag met advies en tips om het houden van vissen en planten tot een succes te maken. Tegenwoordig zijn de meeste soorten gekweekte nakomelingen en komen dus niet meer uit het wild. Dat betekent vaak dat ze wat sterker zijn, maar soms ook totaal doorge-kweekte siervissen zijn geworden. Waar ligt de grens?

Waar willen jullie graag meer van weten? Wat kunnen we laten zien en vertellen door een van onze leden of door een gastspreker? Dat hoop ik in de aankomende periode van jullie te horen. Zodat we samen kunnen blijven genieten van fijne en leerzame bijeenkom-sten. Hopelijk dat de anderhalve meter dan alleen nog over de afmeting van een aquarium gaat.
 

De voorzitter

Aquarium vereniging Paluzee

Log in