Doe je op zaterdag 8 oktober ook met je aquarium mee aan de huiskeuring bij Paluzee?  Geef je dan op vóór 19 september via  M.Reeuwijk@paluzee.nl 

 Wat is een huiskeuring?

Eenmaal per jaar worden de aquaria of vijvers van de leden die zich voor deze z.g. huiskeuring hebben opgegeven gekeurd.  Deze huiskeuringen vinden geheel vrijblijvend plaats. De leden zijn daartoe niet verplicht. De huiskeuring wordt verricht door een daartoe uitgenodigde  N.B.A.T.-bondskeurmeester. Beoordeeld wordt de gezondheidstoestand van de vissen, de soortkeuze en aantallen (bijv. Van scholenvisjes), de beplanting en de technische zaken van het aquarium en/of vijver. Dit alles aan de hand van een daartoe vastgesteld keuringsreglement door de N.B.A.T. De deelnemers ontvangen bij het bereiken van een bepaald aantal punten het bondsdiploma. De drie deelnemers met het hoogste aantal behaalde punten ontvangen van de vereniging een prijs, terwijl de winnaar in het bezit komt van de wisselbeker. De drie hoogst geplaatste deelnemers doen ook mee aan de Landelijke Keuring. Het behalen van een prijs is echter niet het belangrijkste doel van deze keuring. De opzet van deze keuring is n.l. dat de aquaria en de vijvers worden beoordeeld door een erkende deskundige, die naast de beoordeling ook adviezen geeft voor wat betreft de vissen, de beplanting en de technische zaken. Adviezen die, zoals vaak uit de praktijk blijkt ook leiden tot een beter aquarium of vijver. Maar het blijft uw aquarium of vijver en smaken verschillen. De deelnemer bepaalt zelf of hij de al dan niet gegeven adviezen wil opvolgen.

 Hoe verder?

Op 8 oktober komt de NBAT-keurmeester Ron van Brakel bij alle deelnemers van Paluzee thuis.  Vooraf zal er een tijdschema bekend gemaakt worden. Het is de bedoeling dat de deelnemers op 8 oktober hun deelnemers lijst hebben ingevuld en uitgeprint. Dit keuringsformulier is meegestuurd als bijlage in deze deze mail en hierop kan je gelijk zien waar de aandacht van de keurmeester naar toe gaat.

Uiteindelijk zal keurmeester Ron van Brakel de verschillende deelnemers op basis van zijn bevindingen punten toebedelen waarna hij de uitslag van de ranking op de verenigingsavond van 1 november bekend zal maken met behulp van een mooie fotopresentatie.

Enthousiast geraakt?  Geef je zo snel mogelijk op per mail naar M.Reeuwijk@Paluzee.nl  dan kan Marlène met de planning aan de slag.  (Ook voor vragen kan je op dit emailadres terecht.) Ondertussen kan aan de slag met je aquarium om deze op moment van keuring zo verzorgd en gezond mogelijk te kunnen laten zien!

Heb je een gewoon aquarium, dus geen hoogstandje, doe dan ook mee. Onze leden en bezoekers vinden het heel leuk om de bakken van andere mensen te zien. Hoe meer wij kunnen laten zien hoe beter. Onderstaand aquarium is van Frans van Doesum (88) waar hij iedere dag van geniet.

Aquarium leden

Afbeelding: Frans van Doesum