Disclaimer

Aquariumvereniging Paluzee en zijn auteurs aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook.
Als gevolg van acties gebaseerd op de in deze website gegeven informatie.