Aanmelden paluzee lidmaatschap

Hier kunt u zich aanmelden als lid van A.V. Paluzee.
Jaarcontributie 2017/2018: € 30,00 inclusief verengingsblad (toezending per e-mail) en NBAT-lidmaatschap.
Het verenigingsjaar loopt van 1 juli t/m 30 juni, aanmelding gaat per maand.
Inschrijfgeld: € 5,-
(Het is ook mogelijk om met een Zoetermeerpas lid te worden van Aquariumvereniging Paluzee)
Uw lidmaatschap gaat pas in nadat u heeft betaald.
U krijgt een e-mail met betalingsinformatie toegestuurd.

Achternaam:(*)
Vul a.u.b. uw achternaam in

Voorletter(s):(*)
Vul a.u.b. uw voorletter(s) in

Geslacht:(*)
Vul a.u.b. uw geslacht in

Roepnaam:(*)
Vul a.u.b. uw roepnaam in

Geboortedatum:(*)
Vul a.u.b. uw geboortedatum in

dd-mm-jjjj

Adres:(*)
Vul a.u.b. uw adres in

Postcode:(*)
Vul a.u.b. uw postcode in

Woonplaats:(*)
Vul a.u.b. uw woonplaats in

Telefoon:(*)
Vul a.u.b. uw telefoon nummer in

Email adres:(*)
Vul a.u.b. uw email adres in


Het lidmaatschap kan voor € 23,- per jaar worden uitgebreid met een abonnement op het NBAT-tijdschrift “Het Aquarium”.
De inning van het abonnementsgeld zal door de NBAT, dus zonder verdere tussenkomst van A.V. Paluzee, worden verzorgd.
Abonnement op “Het Aquarium”:(*)
Vul a.u.b in of u een abonnement op "het aquarium" wilt


Stelt u het op prijs dat een van de bestuursleden uw aquarium komt bekijken?
(bijvoorbeeld in het geval uw aquarium niet naar verwachting draait)
Bekijk mijn aquarium:(*)
Vul a.u.b in of uw een bezoek van een van de bestuursleden wenst

Soort Aquarium:(*)
Vul a.u.b. uw soort aquarium in

(bijv. gezelschap- of speciaalaquarium)


Op welke wijze heeft u voor het eerst kennis gemaakt met A.V. Paluzee?
Kennis gemaakt via:(*)
Vul a.u.b. in hoe u voor het eerst kennis gemaakt heeft met A.V. Paluzee


De rechten en plichten, zoals deze zijn neergelegd in de Statuten en het Huishoudelijk Reglement zullen door mij worden aanvaard.
Accepteert u de voorwaarden:(*)
U moet de voorwaarden accepteren om lid te worden


Anti Spam(*)
Verkeerde input