Logo PaluZee lang vis

Wat doet PaluZee

Op 6 november 1970 is de Zoetermeerse vereniging van aquariumliefhebbers “Paluzee” opgericht, met als doel het bevorderen van de aquariumliefhebberij in Zoetermeer en omgeving. Zij is aangesloten bij de Nederlandse Bond Aqua Terra (N.B.A.T.). Het doel, de bevordering van de aquarium- en vijverliefhebberij in Zoetermeer en omgeving tracht zij te bereiken door het organiseren van diverse activiteiten gericht op het verbreden van de kennis over deze liefhebberij waardoor de leden ook veel meer plezier zullen ervaren van onze gezamenlijke en boeiende hobby.

VERENIGINGSAVONDEN
Iedere maand, met uitzondering van de maanden juli en augustus, organiseert onze vereniging twee verenigingsavonden. Op deze avonden worden onder meer bekende sprekers uitgenodigd met dialezingen over de diverse facetten van onze liefhebberij, zoals:

  • het gezelschapsaquarium
  • vijvers in al hun facetten
  • algen en hun bestrijding
  • beplanting van de vijver en het aquarium, het werken met contrasten in kleur en bladvorm van de planten
  • speciale vissoorten en hun kweek
  • techniek
  • paludarium, terrarium
  • enz., enz.

Wilt u graag een keer vrijblijvend de sfeer komen proeven? Stuur dan een berichtje naar voorzitter@paluzee.nl en u bent van harte welkom op de eerst volgende vereningsavond.

Het informatiepakket van PaluZee, het postpakket, is komen te vervallen. Alle informatie is voortaan digitaal beschikbaar en het meeste staat op deze website. Voor vragen kunt een ons bereiken via het contactformulier.

 

PaluZee aquarium

Eenmaal per jaar wordt een aquariumcursus gegeven waarbij zaken aan de orde komen zoals opbouw, techniek, balans, bewoners en planten. Ook worden er geregeld gebruikte aquarium-artikelen en planten aangeboden, geruild of verkocht. Kortom er komen diverse prachtige en interessante zaken uit onze liefhebberij aan de orde. Het programma van een dergelijke avond wordt samengesteld aan de hand van de wensen van en in overleg met de leden. Verder is er eenmaal per jaar de algemene ledenvergadering. Tijdens deze vergadering worden met de leden de belangrijkste verenigings-zaken besproken. Vooral het bezoek aan onze verenigingsavonden betekent een verruiming van uw kennis over de aquarium- en vijverliefhebberij. Want u ontmoet natuurlijk ook andere aquarianen. U hoort over hun problemen en eventuele oplossingen daarvan. Kortom ervaringen worden uitgewisseld die u en onze liefhebberij ten goede komt. En meer kennis betekent over het algemeen ook een beter aquarium en/of vijver!

HUISKEURING
Eenmaal per jaar worden de aquaria en vijvers van de leden die zich voor deze z.g. huiskeuring hebben opgegeven gekeurd. Deze huiskeuringen vinden geheel vrijblijvend plaats. De leden zijn daartoe niet verplicht. De huiskeuring wordt verricht door een daartoe uitgenodigde bondskeurmeester. Beoordeeld wordt de gezondheidstoestand van de vissen, de soortkeuze en aantallen (bijv. Van scholenvisjes), de beplanting en de technische zaken van het aquarium en/of vijver. Dit alles aan de hand van een daartoe vastgesteld keuringsreglement. De deelnemers ontvangen bij het bereiken van een bepaald aantal punten het bondsdiploma. De drie deelnemers met het hoogste aantal behaalde punten ontvangen van de vereniging een prijs, terwijl de winnaar in het bezit komt van de wisselbeker. De drie hoogst geplaatste deelnemers doen ook mee aan de districtskeuring Zuid-Holland-Noord. Het behalen van een prijs is echter niet het belangrijkste doel van deze keuring. De opzet van deze keuring is n.l. dat de aquaria en de vijvers worden beoordeeld door een erkende deskundige, die naast de beoordeling ook adviezen geeft voor wat betreft de vissen, de beplanting en de technische zaken. Adviezen die, zoals vaak uit de praktijk blijkt ook leiden tot een beter aquarium of vijver. Maar het blijft uw aquarium of vijver en smaken verschillen. De deelnemer bepaalt zelf of hij de al dan niet gegeven adviezen wil opvolgen.

MAANDBLAD “HET AQUARIUM”
Onze vereniging is aangesloten bij de Nederlandse Bond Aqua Terra. Door deze bond wordt een prachtig maandblad uitgegeven “Het Aquarium”. Hierin vindt u zeer deskundige artikelen over vissen, reptielen, planten, over ziekten in het aquarium en andere problemen geillustreerd met prachtige kleurenfoto’s. U kunt zich abonneren op dit blad, deze kosten staan los van de verenigingscontributie.. Een abonnement op “Het Aquarium is een eenvoudige manier om voor geringe kosten goede artikelen over de aquarium- en vijverliefhebberij te kunnen lezen.

ADVIES EN ASSISTENTIE
Desgewenst kunnen de leden bij de vereniging assistentie vragen, indien men voor onoverkomelijke problemen staat. Een of twee aquarianen kunnen dan bij u thuis trachten oplossingen voor deze problemen te vinden. Ook geeft de vereniging zo nodig alle mogelijke adviezen op het gebied van de aquarium- en vijverliefhebberij.

De vereniging

Wat doet en wie is PaluZee ?

Lidmaatschap

Word ook lid van PaluZee ?

logo paluzee

aantal leden

Opgericht in

Verenigingsjaar

activiteiten

logo Duodor

Steun Aquariumvereniging PaluZee als vrijwilliger, donateur of sponsor